КАКО ПРЕЗЕЛЕ ТУРЦИТЕ ГРАД БИТОЛА

Коа поминала турцката ордија низ Прилеп мој, никаква пушка не пукнала од прилепчаните

Read more ...

ПРЕДАНИЕ ЗА БОРОТ КРАЈ С. ДИОВО (БИТОЛСКО)

Селото Диово е под Пелистерската планина. Близу до селото имат еден бор. Никој не знаел од колку години е стар.

Read more ...

ПЕТОЧНАТА ВОДА

Близу до црквата Света Недела под г. Битола, од десната страна на Света Недела, имат еден извор со петочна вода.

Read more ...

КИСЕЛАТА ВОДА И СТРЕБРЕНАТА КАЈ БИТОЛА

Од Битола колку еден саат на зајсонце ет киселата вода и стребрената помеѓу селата Букоо и Крстоор.

Read more ...

ЧЕШМАТА КАЈГАЗ, ВОДА ЛЕКОВИТА

Во град Битола во Арнаут-маало имат една чешма што се вика Кајгаз.

Read more ...

ВОДА ЛЕКОИТА КАЈ СТРЧИН

Во град Битола, близу до астаането (или над астаането) имат една вода во местото што се вика Стрчин.

Read more ...

БИЛБИЛ-КАМЕН

За Билбил-камен има и едно друго предание во битолчаните. Еве како велаат:

Read more ...

КРК КАРДАШ

Одејќи кај Кривата воденица над градо Битола, коа ќе излезиш да завлезиш помеѓу лозјата Бадем-баалари, наречени од Турците,

Read more ...

ПРЕДАНИЕ ЗА ЕДЕН КАМЕН ВО БИТОЛА

Над г. Битола близу до Кривата воденица имат еден камен со илјадници оки голем.

Read more ...

ПЕЛИСТЕР-ПЛАНИНА

На планината Пелистер, што ет до Битола, и незе името и го клал дедо Нојо.

Read more ...

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en