БОЛНА МАРА

Мара на постела лежеше,

душа береше;

и до неа малка и сестра

солзи ронеше.

Мара на сестра и велеше:

— Ти, мила сестро,

ја подај ми бела книга, црно мастило;

да напишам жално писмо —

последна дума.

Однеси го град Битола,

Влашка Чаршија,

таму е моето либе абаџија:

— Пари што е спечалил

да не растура;

јас скоро ќе си умрам,

не ќе го видам.

Да ме жали три години,

дур' да иструлам;

на четвртата година

да се ожени;

друго либе да си земи

на мојто место!

 

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en