МАРА БАИРКА

Бог да бие руса Мара Баирката

што си стана сутро рано во недела,

та си зеде дулец вода, личен леген,

от' си зеде миски сапун;

ќе си мие бело лице

бели раце, бели ноѕе.

Се накачи на чардакот,

се пресегна на полица,

ми си зеде филдиш чешел,

да си чешлат уба коса,

да напраит туртурици,

да уплетит леса на коса,

да ја видат трговчиња,

да фаќаат зазабица.

 

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en