СОБРАЛЕ МИ СЕ ...

Собрале ми се, набрале ми се се агалари,
се пашалари, тутун ми пијат, ферман ми пишат.
Еле го пишат, кај ќе го носат?
Ќе ми го носат во град Битола,
во град Битола, кај цар Сулејман.
Ми го однесе тој Кадри-ага,
ми го однесе во град Битола;
Co десна рака ферман му дава,
а со левата кубур му трга.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en