Bitola in the Balkan wars

Балкански војни
Првата Балканска војна, засекогаш ставила крај на петвековното турско владеење во Битола и Македонија. По неа следувала Втората Балканска Војна, така што светлината на ослободувањето била со краток век затоа што едното ропство било заменето со друго. Прокламирајќи се како ослободители српските војски набрзо ги покажале своите вистински територијални аспирации. Со поделбата на Македонија и со поставувањето на границите со Грција дошло до значителен застој и постепено замирање на трговските врски кои Битола ги имала со Солун а оддтаму и со останатите европски центри. Сосема брзо една окупација станува заменета со нова.

The first Balkan War forever ended the five-century-long Turkish ruling of Bitola and Macedonia. But the light of the liberation was not yet to come because one slavery was exchanged with the other. Proclaiming themselves liberators, the Serbian army very soon showed their real territorial aspirations.

With the separation of Macedonia and the setting of the borders with Greece, it came to stagnation and gradually diminished the trade relations that Bitola used to have with Thessalonica and other European centres. Again, quickly one occupation was exchanged with the other. But this time the Serbian short-term occupation in 1915 after the beginning of the First World War was exchanged with the Bulgarian.

 

 

Text: Meri Stojanova
NI Institute and Museum Bitola

 

 

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en