Нема артикли во таа категорија. Ако е дозволено прикажување на подкатегории, тие можеби содржат артикли.

Прикажи # 

Подкатегории

  • Filmland
  • Историја (History of Bitola)

    Притаен во пазувите на Пелистер ја плете и шепоти својата вечна, безвремена приказна. Тивко како да милува го изговара секој свој збор не нарушувајќи го моментот на вечното постоење во кој е содржано сé: раѓање, умирање, создавање и исчезнување, и така во бесконечност...

    Со векови создаван и уништуван, окупиран но никогаш вистински не покорен. Се менуваат години векови, милениуми, се напластуваат настани, се менуваат личности еден по друг но секогаш блиски еден на друг.

  • Клима (Climate in Bitola)
  • Корисни информации (Useful Information)
  • Личности (Famous persons)
  • Тековни настани (Events)
No result...

top destinations mkfoto galerija mkmapa mknastani mk

smestuvanje mkrestorani picerii mkturisticki mkkako do bt mk