КАКО ПРЕЗЕЛЕ ТУРЦИТЕ ГРАД БИТОЛА

Коа поминала турцката ордија низ Прилеп мој, никаква пушка не пукнала од прилепчаните

Повеќе...

ПРЕДАНИЕ ЗА БОРОТ КРАЈ С. ДИОВО (БИТОЛСКО)

Селото Диово е под Пелистерската планина. Близу до селото имат еден бор. Никој не знаел од колку години е стар.

Повеќе...

ПЕТОЧНАТА ВОДА

Близу до црквата Света Недела под г. Битола, од десната страна на Света Недела, имат еден извор со петочна вода.

Повеќе...

КИСЕЛАТА ВОДА И СТРЕБРЕНАТА КАЈ БИТОЛА

Од Битола колку еден саат на зајсонце ет киселата вода и стребрената помеѓу селата Букоо и Крстоор.

Повеќе...

ЧЕШМАТА КАЈГАЗ, ВОДА ЛЕКОВИТА

Во град Битола во Арнаут-маало имат една чешма што се вика Кајгаз.

Повеќе...

ВОДА ЛЕКОИТА КАЈ СТРЧИН

Во град Битола, близу до астаането (или над астаането) имат една вода во местото што се вика Стрчин.

Повеќе...

БИЛБИЛ-КАМЕН

За Билбил-камен има и едно друго предание во битолчаните. Еве како велаат:

Повеќе...

КРК КАРДАШ

Одејќи кај Кривата воденица над градо Битола, коа ќе излезиш да завлезиш помеѓу лозјата Бадем-баалари, наречени од Турците,

Повеќе...

ПРЕДАНИЕ ЗА ЕДЕН КАМЕН ВО БИТОЛА

Над г. Битола близу до Кривата воденица имат еден камен со илјадници оки голем.

Повеќе...

ПЕЛИСТЕР-ПЛАНИНА

На планината Пелистер, што ет до Битола, и незе името и го клал дедо Нојо.

Повеќе...

ЖИВОТВОРНА ИКОНА ВО СЕЛО МАГАРЕВО (Битолско)

Близу до Битола, колку саат и пол, ет селото Магарео. Тамо имат црква напраена, пред дваесетина години, на темелите од старата црква што била од памтивека.

Повеќе...

ПРЕДАНИЕ ЗА ГРАДОТ БИТОЛА

Пред да дојдат Турците да го преземат градо Битола, тој бил напраен и тогај во синорот од селото Букоо.

Повеќе...

ЗМЕЈОТ ОД ПЛАНИНАТА ПЕЛИСТЕР

Во старо време родила една жена едно дете со крилја во Нижоополе и го дојала до четириесет дни;

Повеќе...

top destinations mkfoto galerija mkmapa mknastani mk

smestuvanje mkrestorani picerii mkturisticki mkkako do bt mk