About Bitola

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Display #  

Subcategories

 • Битола низ песните (Bitola in the songs)
  За ниеден македонски град нема испеано толку многу народни песни колку што има за Битола.
  Веднаш да се запрашаме: Која е причината да се испеат толку голем број песни за Битола?
  Одговор на ова прашање ќе ни дадат самите народни песни.
 • Filmland
 • Историја (History of Bitola)

  Притаен во пазувите на Пелистер ја плете и шепоти својата вечна, безвремена приказна. Тивко како да милува го изговара секој свој збор не нарушувајќи го моментот на вечното постоење во кој е содржано сé: раѓање, умирање, создавање и исчезнување, и така во бесконечност…

  Со векови создаван и уништуван, окупиран но никогаш вистински не покорен. Се менуваат години векови, милениуми, се напластуваат настани, се менуваат личности еден по друг но секогаш блиски еден на друг.

 • Клима (Climate in Bitola)
 • Корисни информации (Useful Information)
 • Личности (Famous persons)
 • Конзулска Битола (Bitola – consul city)
  Автор: Никола Миновски
  НУ Завод и Музеј – Битола
  2002 г.

  Книга: Конзулска Битола

  Автор: Никола Миновски

  НУ Завод и Музеј – Битола

  2002 г.

 • Тековни настани (Events)
 • Приказни и преданија (Stories from Bitola)
No result…