Bitola in the songs

Title
БОРБАТА ПРИ СЕЛО ОРЕОВО
СМРТТА НА ТАЌИ ДАСКАЛО
ИЗЛЕГУВАЊЕ ПАРТИЗАН
ЗДОДЕАЛО МИ СЕ
СМРТТА НА ГЕОРГИ НАУМОВ И СТЕРЈО ГЕОРГИЕВ
БОГ ДА ГИ БИЕ АРАПИТЕ
ВО КРУШОВО ОГАН ГОРИ
ЈА ИЗЛЕЗИ КАЛЕШ СТОЈНЕ
НИКОЛА КАРЕВ
СМРТТА НА ВОЈВОДАТА СТАВРЕ ГОГОВ
БОГ ДА ГО БИЕ КОДОШОТ
РАЗЛИСТА ГОРА ШУМА ЗЕЛЕНА
СМРТТА НА ВОЈВОДАТА ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ
ФОДУЛ ЛАЗО
ДИМКО МОГИЛЧЕТО ГО УБИВА ШЕФ-КИЈА АГА
ШЕФКИЈА АГА И ДИМКО МОГИЛЧЕТО
СМРТТА НА ХРИСТО УЗУНОВ
СМРТТА НА ИЉО ТОПАЛО
ОБЕСУВАЊЕТО НА АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏОВ
СМРТТА HA ЃОРЃИ СУГАРЕВ
ЈОРДАН ПИПЕРКАТА ВО СЕЛО ПРИБИЛЦИ
ЦРВЕНО ЗНАМЕ ВЕТРЕЕ
ЗДОДЕАЛО МИ СЕ
ДОНЧО ШТИПЈАНЧЕТО
МИЈАЈЛЕ ВОЈВОДА
ТЕМЕН СЕ ОБЛАК ЗАДАДЕ
ЌУЧУК СУЛЕЈМАН
КАПИДАН СТЕВАН
БЕГСТВО НА ЗАТВОРЕНИЦИ ОД БИТОЛСКИОТ ЗАТВОР
КОСТА ВОЈВОДА
КОЉЧО КАПИДАН
КИНИСАЛА МОМА НА ВОДА
КАЖИ РЕЧИ АНКЕ
А БРЕ МАКЕДОНЧЕ
ИЗНИКНАЛО БАДЕМ ДРВО
СТОЈАН
НАУМ КАПИДАН
РИСТОВО ДУЌАНЧЕ
ВАСИЛ ЖУРКА ГО УБИВА АЈДИТ МАЉА
ФАНКА ШТИПЈАНКА
MOMА ВОЈВОДА BO БИТОЛА
СЕ РАЗБУДИ И НАРОДО
ХУРЈПИД ПАША ВО БИТОЛА
СОБРАЛЕ МИ СЕ …
ТРИ МОМЧИЊА И АРАМИИ
АРНАУТИ АРАМИИ
ЕЛА ТАСО
ТУРСКА ПОСЕСТРИМА
ЈАГЛИКА
МОМА В ЗАНДАНИ
КАТИНКЕ МЛАДА НЕВЕСТО
ИСПРАЌАЊЕ ЦВЕЌЕ В ЗАТВОР
НЕКА СЕ ОМАЖИ МАРЕ ДУРИ Е МЛАДА
ВАСИЛИЦЕ МЛАДА НЕВЕСТО
ДОСТАНО МОМЕ УБАВО
СТОЈАНА ТУРЦИ ТЕРАЛЕ
ОДБЕГИАЛА МИ ДУЉБЕРА
СКЕНДЕР-БЕГ
ДИЛЈАНА
РОБУВАЊЕ ВО БИТОЛА
ФРОСИНА МОМА УБАВА
ТРОЈЦА ТУРЦИ
СЕ ПЕАЛЕ ДВА ВЕРМАНА
СЕ ПОСВРШИ МАЛА МАРА
БОГ ДА БИЕ ПОП НИКОЛА
ОДБОР ЈУНАЦИ
ПАВЛЕ ПИЈАНИЦА
ШТО ВРЕМЕ СИ ДОЧЕКАВМЕ
ГУЛАБ ГУГА НАД СЕЛОНО
СЕ СКАРАЛЕ СЕ СТЕПАЛЕ
ДАЛИ ПАМТИШ ВАСЕ
ВАСЕ АЈДЕ ДА БЕГАМЕ
БОЛНО ЛЕЖИ МОЈТО ЛИБЕ
HE ЗАДЕВАЈ СЕ МОРИ ЃУРЃО
СПАСИЈА ГУРАБИЈА
ПРОШЕТАЛО СЕ ДЕВОЈЧЕ
СИТЕ БИТОЛЧАНИ МОМЕ МНОГУ ТЕ ФАЛЕА
БИТОЛСКИТЕ БЕГОВИ
БИТОЛЧАНИ БРЕ ГРАЃАНИ
КОГА СИ БОЛНО ЛЕГНАЛО ЛЕНЧЕ
СЕ СКАРАЛЕ СЕ СТЕПАЛЕ
КАРАМФИЛО ДУЛБИЈО
МЕМЕДЕ MOPE МЕМЕДЕ
ЧУДО СТАНА ПО СВЕТО
ЧУДО СТАНА ПО СВЕТА
ПЕСНА ЗА ВЛАДИЦИТЕ
МОЈТО ЛИБЕ МИ Е БОЛНО
УМРЕЛО ЕДНО МЛАДО ВОЈНИЧЕ
СНОШТИ ПОМИНАВ ЗАМИНАВ КРАЈ БИТОЛСКИТЕ КАСАРНИ
ЦВЕТИНИТЕ ОЧИ РАСПЛАКАНИ
КАЛЕШ БОГДАН
ТРГНАЛА КИРА НА ПАЗАР
КИРАЦА МЛАДА НЕВЕСТА
ГЕЛАЛА СЕВДА ГОЛЕМА
СТОЈЧЕ ЛЕТА
ЗЛАТО ЛЕ ЗЛАТНО ДЕВОЈЧЕ
КОЈ ТИ КУПИ КОЛАНЧЕТО
ЈАНА
ВИКНА ЈАНА
КАЖИ ДОНКЕ
КАЖИ УБАВО ДЕВОЈЧЕ
РАЧАЈ ПОРАЧАЈ АЈРИЕ
УЧИ ME МАЈКО КАРАЈ ME
ТЕРАЈ НЕШО КОЊСКА КОЛА
ОРО МИ ИГРАЛЕ ТРИСТА САМОВИЛИ
ПРОМЕНИ СЕ ВАСЕ
ДАНО ДАНЧЕ БИТОЛЧАНЧЕ
МОРИ МОМЕ
ПРОШЕТАЛА ЈАНА
СИ ОТИДОВ ВО БИТОЛА
ШТО БОЛНА ЛЕЖИШ СТАНО
БОЛНА ЛЕЖЕ КАТЕРИНА
ДОДЕАЛО МИ СЕ НА СОБОР ДА ОДАМ
СТОРИЛ НИЕТ КУЗМАН ДА СИ БЕГА
КИРАЏИВЧЕ ЈАБАНЏИВЧЕ
ПУСТА НЕКА Е ТУЃИНА
МЛАД СТОЈАН МЛАДИ ТРГОВЕЦ
КИРАЈЏИВЧЕ ЈАБАНЏИВЧЕ
БОЛНА МАРА
ЛЕНКА ПИШИТ БЕЛА КНИГА
ЦВЕЌЕ РАСЦВЕТАЛО МАРЕ
БОЛИ ЈАНА БЕЛО ГРЛО
ДОНКА МИ Е БОЛНА БИЛА
СТОЈНА МИ Е БОЛНА ЛЕГЛА
НА КОГО МЕНЧО ИСПРАЌАШ
КНИГА ПИШЕ БЕЛА ВАСА
КИТО КИТО
К’Т ЌЕ ДА ИДЕШ БАТЕ КОЛЕ
ЛЕНА И ТОДОР
ЕДНО ДЕВОЈЧЕ ОД ПЕТНАЈСЕТ ГОДИНИ
ЛЕНКИНО ЛИБЕ БИТОЛА ШЕТА
СНОШТИ СИ ДОЈДОВ ОД ГРАДА СОЛУНА
ДВЕ ДРУШКИ
ВОЈВОДА ОДИТ БИТОЛА
МИ СЕ ПОФАЛИЛО ГОРНОТО ЛОЗЈЕ
НЕША ТУРВА РУЈНО ВИНО
ЦАПАР ЦУПАР ДРАГАНО
ЕЛЕНА БОЛНА ЛЕГНАЛА
ЧЕТИРИ КОЊА ТЕРАШЕ
ШЕРО ИДЕТ ОД БИТОЛА
ТИНКА И ЈОНЧЕ
ТАМО ДОЛУ БИТОЛА
ИЗЛЕЗИ МАЈКО НА БАЛКОН
ЧОРБАЏИСКА ЌЕРКА
МАЈКО ЛЕ МИЛА МАЈКО ЛЕ
HE ЉУБИ ME
КАЛЕШ ЈАНА
ОЈ ДАСКАЛЧЕ
СИ ПРОШЕТАВ НИЗ БИТОЛА
МОМЕ МАВРОВО И МОМЧЕ
МОМА ГРОЗДА
СИРОМАШКО МОМЕ
СИРОМАШКО МОМЧЕ
НАУМ И СЕВДА
МАРА РАШТАНКА
АНДОН И ДЕВОЈЧИЊА
МОМА ГРОЗДА
ДАЈ МИ БОЖЕ ШТО МИ СРЦЕ САКА
ДЕВОЈКИНА МОЛБА
ЗАВИЛА СЕ БЕЛА ЛОЗА
ПРОЛЕТ
КОГА ГОРЕШЕ БИТОЛА
ЧУДО СТАНАЛО
ДОЈДОВА РАДО
СЕДНАЛА ЛЕНКА ДА ПЛАЧЕ
КИР ТОДОРЧЕ
МОМЕ ДОНКЕ
ШТО САКАЛЕ МОМЦИТЕ
ДИМКО И АНАМИ
БЕЛА БУЛА И АЈДУК ВЕЛКО
БЕГОВА ЌЕРКА
МАНОИЛ ВОЈВОДА
ЖЕЛБА ДА СЕ МАЖИ ЗА РИСЈАНИН
ЕВРЕЈКА ПРИСТАНАЛА ЗА РИСЈАНИН
ПРОШЕТАЛ ПОПА НИКОЛА
ДИМИТАР И ЕВРЕЈЧЕ
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРСТУВАЊЕ
СТЕФАНЧЕ И ЕВРЕЈЧЕ
РАШЕТАВ МАЈКО ПРОШЕТАВ
СИНЕ СТОЈАНЕ
КОГА ЌЕ МИНАМ НИЗ ТОА ЈЕНИ-МААЛЕ
ЏАН ДЕВОЈЧЕ
УБАВИЦА
ИЗЛЕГОВ ДА СЕ ПРОШЕТАМ
МАРА БАИРКА
УБАВА ПАТРУНА
СИТЕ БИТОЛЧАНКИ
ОЗГОРА ГРЕДИТ ЕДНО ЛУДО МЛАДО
СЕ ЗАПАЛИ
ОД БИТОЛА ПОЈДОВ
УЗНАЛ Е СТОЈАН ОВЧАРО
СЕ ОМАЖИВ СЕ ЗАДОМИВ
ЛУДИ МЛАДИ ГОДИНИ
БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

You May Also Like